Dieren

Wat als een dier is betrokken bij een verkeersongeval?
Dia59

Zie afbeelding: Bob rijdt met de groene auto.

Bob reed op de weg in de buurt van een oversteekplaats voor voetgangers toen de hond van Alfons, die niet aangelijnd was, plotseling de weg overstak en werd aangereden door het voertuig van Bob.

Alfons is volledig aansprakelijk, zijn verzekering zal de schade aan Bobs voertuig moeten vergoeden.

Toelichting:     

De eigenaar van een dier, of degene die het gebruikt terwijl het onder zijn of haar hoede is, is verantwoordelijk voor alle schade die door het dier wordt veroorzaakt, of het nu onder zijn of haar hoede is of terwijl het verloren was gelopen. Bovendien wordt er verwacht dat elke bestuurder voor een voorzienbare hindernis kan stoppen. In dit geval was de hond een onvoorzienbare hindernis en veroorzaakte hij schade aan Bobs voertuig. Alfons is verantwoordelijk voor deze schade.

Let op! Het is niet altijd even eenvoudig om te bepalen wie er verantwoordelijk is. Je moet rekening houden met de omstandigheden van elke situatie!

  • Als Bob bijvoorbeeld ten tijde van het ongeluk werd afgeleid en tijd zou hebben gehad om te remmen om Alfons' hond te ontwijken, zou de verdeling van de aansprakelijkheid helemaal anders kunnen zijn.

  • Of, als Bob op tijd had geremd om Alfons' hond te ontwijken, maar dit plotselinge remmen (noodzakelijk voor de veiligheid) resulteerde in een kettingongeval, zouden de bestuurders die hadden kunnen stoppen als ze een veilige afstand hadden aangehouden, aansprakelijk zijn.

  • Bovendien kan bij een botsing met een wild dier niemand iets verweten worden. De bestuurder moet daarom een beroep doen op zijn of haar "waarborg aanrijding met dieren" (een optie die meestal is opgenomen in een gedeeltelijke omniumverzekering) of een volledige omniumverzekering. Anders worden de kosten in rekening gebracht aan de chauffeur.

  • Bovendien zal er, als de bestuurder gewond raakt en geen "bestuurdersverzekering" heeft afgesloten, in principe geen vergoeding plaatsvinden. De bestuurder kan proberen het Gemeenschappelijk Motorrijtuigenverzekeringsfonds of de Jachtaansprakelijkheid van een jager in te schakelen (als hij kan aantonen dat het wilde dier plotseling door zijn schuld op de weg is verschenen).

Zie afbeelding: Alfons rijdt met de rode auto.

Alfons liep langs de weg toen hij op de oversteekplaats voor voetgangers Bobs hond, die aan de lijn was, aanreed.

Alfons is volledig aansprakelijk, zijn verzekering zal de door Bob (en zijn hond) geleden schade moeten vergoeden.

Toelichting:  

Alle bestuurders moeten extra voorzichtig zijn met zwakke weggebruikers zoals fietsers en voetgangers en moeten kunnen stoppen voor een voorzienbare hindernis. In dit geval was Bob met zijn hond over de oversteekplaats voor voetgangers aan het oversteken en was hij een voorzienbare hindernis. Alfons heeft, door het niet respecteren van de wettelijke voorschriften, een fout begaan en schade toegebracht aan Bob en zijn hond.

Let op! Het bepalen van de aansprakelijkheid is niet altijd even eenvoudig. Je moet rekening houden met de omstandigheden van elke situatie!

  • Als Bob bijvoorbeeld niet overstak en zijn hond plots op de rijbaan stond, waardoor een onvoorzienbare hindernis ontstond, zou de verdeling van de aansprakelijkheden heel anders zijn.

Samengevat:

Pas op, de verdeling van de aansprakelijkheid is niet altijd gemakkelijk vast te stellen.

Een situatie die eenvoudig lijkt te zijn, is niet altijd zo. De aansprakelijkheid kan afhankelijk zijn van een aantal omstandigheden:

  • plaats, tijd... ;

  • de betrokkenheid van verschillende (f)actoren;

  • het gedrag van de betrokken automobilisten;

  • bewijs (aanrijdingsformulier, foto's, getuigenissen...)

  • rechtspraak.

Daarom is een advocaat in sommige gevallen essentieel om u te helpen bij de beoordeling van uw aansprakelijkheid.

De advocaten van Intolaw hebben een uitgebreide expertise op het gebied van verkeers- en aansprakelijkheidsrecht. Zij zijn beschikbaar om uw vragen te beantwoorden, u te adviseren en uw belangen te verdedigen voor de rechtbank. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Terug naar hoofdthema's

Heb je een specifieke vraag?

Vul hier uw gegevens in
Document toevoegen

Indien je graag een document wil delen, kan dit hier. Dit kan ons een betere kijk geven op jouw concrete situatie.