Niet verzekerd voertuig

Wat is het gevolg in een verkeersongeval te zijn betrokken wanneer één van de voertuigen niet geldig verzekerd is?
Dia66

Zie afbeelding: Alfons rijdt met de rode auto en Bob met de groene auto.

Alfons botst, tijdens het uitvoeren van een manoeuvre, tegen Bobs voertuig. Alfons heeft geen aansprakelijkheidsverzekering op zijn voertuig, en hij is insolvabel.

Alfons is aansprakelijk voor het ongeval (omdat elke bestuurder die een manoeuvre wil uitvoeren de weg moet vrijmaken voor andere weggebruikers) en hij riskeert ook strafrechtelijke vervolging voor de politierechtbank wegens gebrek aan verzekering (boete van €1.600 tot €16.000).

Wat de vergoeding betreft:      

Als Bob een uitgebreide verzekering heeft of een bestuurdersverzekering (verzekering niet verplicht), dan kunnen deze verzekeringen hem schadeloos stellen voor zijn fysieke en materiële schade.

De aansprakelijkheidsverzekering komt niet tussenbeide voor Bob, omdat de andere partij geen verzekering heeft.

Daarom moet een beroep worden gedaan op het Belgisch Motorwaarborgfonds.

Voorwaarden:

  • Ongeval in de Europese Economische Ruimte

  • Je bent niet aansprakelijk voor het ongeval

  • Het fonds voorziet in een onbeperkte vergoeding voor lichamelijk letsel.

  • Het fonds vergoedt de materiële schade, maar er is een franchise en een plafond.

Pas op! Het bepalen van de aansprakelijkheid is niet altijd zo eenvoudig, je moet rekening houden met de omstandigheden van elke situatie!

Samengevat:

Pas op, de verdeling van de aansprakelijkheid is niet altijd gemakkelijk vast te stellen.

Een situatie die eenvoudig lijkt te zijn, is niet altijd zo. De aansprakelijkheid kan afhankelijk zijn van een aantal omstandigheden:

  • plaats, tijd... ;

  • de betrokkenheid van verschillende (f)actoren;

  • het gedrag van de betrokken automobilisten;

  • bewijs (aanrijdingsformulier, foto's, getuigenissen...)

  • rechtspraak.

Daarom is een advocaat in sommige gevallen essentieel om u te helpen bij de beoordeling van uw aansprakelijkheid.

De advocaten van Intolaw hebben een uitgebreide expertise op het gebied van verkeers- en aansprakelijkheidsrecht. Zij zijn beschikbaar om uw vragen te beantwoorden, u te adviseren en uw belangen te verdedigen voor de rechtbank. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Terug naar hoofdthema's

Heb je een specifieke vraag?

Vul hier uw gegevens in
Document toevoegen

Indien je graag een document wil delen, kan dit hier. Dit kan ons een betere kijk geven op jouw concrete situatie.