Staat van de weg

Wat als ik schade lijd door de slechte staat van het wegdek?
Dia61

Zie afbeelding: Bob rijdt met de groene wagen.

Bob rijdt op straat als hij in een niet-gesignaleerd gat in de weg terechtkomt.

De wegbeheerder (regio, provincie, stad of gemeente) is volledig aansprakelijk, hij zal eventuele schade aan Bob's voertuig moeten vergoeden.

Toelichting:     

De wegbeheerder moet zorgen voor veilige wegen voor de normaal zorgvuldige weggebruiker. Wanneer deze niet voldoen aan de normale verwachtingen van het publiek, d.w.z. wanneer een normaal gebruik ervan niet meer mogelijk is (abnormaal, uitzonderlijk, onvoorspelbaar gevaar), zijn ze "gebrekkig". De wegbeheerder heeft, door geen actie te ondernemen, een fout begaan die schade aan Bob en zijn voertuig heeft veroorzaakt en is daarom aansprakelijk.

Let op! Het bepalen van de aansprakelijkheid is niet altijd zo eenvoudig, men moet rekening houden met de omstandigheden van elke situatie!

  • Als Bob bijvoorbeeld elke dag dezelfde kapotte weg naar zijn werk zou nemen, en hij dit keer het kuiltje dat bleef groeien niet zou kunnen vermijden, zou de verdeling van de aansprakelijkheden heel anders kunnen zijn.

  • Volgens de Highway Traffic Act moet elke bestuurder "geschikt zijn om te rijden, fysiek geschikt zijn en over de nodige kennis en vaardigheid beschikken". Hij moet te allen tijde alle manoeuvres kunnen uitvoeren waarvoor hij verantwoordelijk is en moet voldoende controle hebben over het voertuig dat hij bestuurt. Met andere woorden, men moet voorzichtig en waakzaam rijden om te anticiperen op een mogelijk probleem. De rechter kan oordelen dat het kuiltje voorspelbaar was aangezien dit Bobs regelmatige en gebruikelijke route is. Bob had moeten anticiperen en waakzamer moeten zijn.

  • Of, als Bob te snel reed, zou hij zich niet aan de bepalingen van de Wegcode hebben gehouden en zou de rechter onder meer kunnen oordelen dat hij aansprakelijk is voor het feit dat hij niet voor een voorzienbare hindernis kon stoppen.

Clara loopt op de stoep, raakt verstrikt in een grote verzakking en loopt verwondingen op.

De wegbeheerder is volledig aansprakelijk en zal de schade aan Clara moeten vergoeden.

Toelichting:     

De wegbeheerder heeft, door geen actie te ondernemen met betrekking tot deze grote verzakking die de stoep ongeschikt maakt voor gebruik, een fout begaan die schade heeft veroorzaakt aan Clara en is daarom aansprakelijk.

Let op! Het bepalen van de aansprakelijkheid is niet altijd even eenvoudig en er moet rekening worden gehouden met de omstandigheden van elke situatie!

  • Als het bijvoorbeeld slechts een lichte verzakking was en Clara werd afgeleid door haar GSM toen ze struikelde, zou de verdeling van de aansprakelijkheid heel anders kunnen zijn.

  • Of als Clara op te hoge hakken liep...

Samengevat:

Pas op, de verdeling van de aansprakelijkheid is niet altijd gemakkelijk vast te stellen.

Een situatie die eenvoudig lijkt te zijn, is niet altijd zo. De aansprakelijkheid kan afhankelijk zijn van een aantal omstandigheden:

  • plaats, tijd... ;

  • de betrokkenheid van verschillende (f)actoren;

  • het gedrag van de betrokken automobilisten;

  • bewijs (aanrijdingsformulier, foto's, getuigenissen...)

  • rechtspraak.

Daarom is een advocaat in sommige gevallen essentieel om u te helpen bij de beoordeling van uw aansprakelijkheid.

De advocaten van Intolaw hebben een uitgebreide expertise op het gebied van verkeers- en aansprakelijkheidsrecht. Zij zijn beschikbaar om uw vragen te beantwoorden, u te adviseren en uw belangen te verdedigen voor de rechtbank. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Terug naar hoofdthema's

Heb je een specifieke vraag?

Vul hier uw gegevens in
Document toevoegen

Indien je graag een document wil delen, kan dit hier. Dit kan ons een betere kijk geven op jouw concrete situatie.