Tram

Wat gebeurt er bij ongevallen met een tram, trein of bus?
Dia57

Zie afbeelding: Alfons rijdt met de rode auto.

Bobs voertuig staat geparkeerd naast een trein/tramspoor. Helaas parkeerde Alfons zijn voertuig te dicht tegen het spoor. Hierdoor is de tram geblokkeerd door het voertuig.

Alfons is volledig aansprakelijk, zijn verzekering zal de schade (vergoeding voor vertraging/schade) van het transportbedrijf moeten vergoeden.

Toelichting:

In het algemeen is het verboden "stil te staan of te parkeren met een voertuig op een plaats waar het duidelijk een gevaar kan vormen voor andere weggebruikers of hen onnodig kan hinderen". Onder de verbodsbepalingen in de Wegverkeerswet zijn "plaatsen waar de doorgang van spoorvoertuigen zou worden belemmerd". Alfons heeft, door niet te voldoen aan deze wettelijke bepaling, een fout gemaakt en schade toegebracht aan het transportbedrijf.

Let op! Het bepalen van de aansprakelijkheid is niet altijd even eenvoudig. Je moet rekening houden met de omstandigheden van elke situatie!

  • Als bijvoorbeeld bij een ongeval het geparkeerde voertuig van Bob duidelijk zichtbaar was en de trambestuurder voldoende afstand had om te stoppen, zou de verdeling van de aansprakelijkheid anders kunnen zijn.

Zie afbeelding: Bob rijdt met de groene auto

Bob wordt gestopt bij een rood licht wanneer een bus linksvooraan tegen zijn voertuig botst.

De buschauffeur is volledig aansprakelijk, de verzekering van het transportbedrijf zal eventuele schade aan het voertuig van Bob moeten vergoeden.

Toelichting:     

Elke bestuurder die op de rijbaan rijdt, moet zich zo dicht mogelijk tegen de rechterrand van de rijbaan begeven en moet zich houden aan de markeringen die de rijbanen afbakenen. De bus is op Bobs rijbaan terechtgekomen en is verantwoordelijk voor het ongeval.

Let op! Het bepalen van de aansprakelijkheid is niet altijd zo eenvoudig, je moet rekening houden met de omstandigheden van elke situatie!

  • Als er bijvoorbeeld een obstakel op de busbaan lag, zag Bob dat en ging hij niet zo ver mogelijk naar rechts om de bus te laten passeren.

  • Of: als de rijstroken niet meer zichtbaar waren op het moment van het ongeval, zou de verdeling van de aansprakelijkheid anders kunnen zijn.


Samengevat
:

Pas op, de verdeling van de aansprakelijkheid is niet altijd gemakkelijk vast te stellen.

Een situatie die eenvoudig lijkt te zijn, is niet altijd zo. De aansprakelijkheid kan afhankelijk zijn van een aantal omstandigheden:

  • plaats, tijd... ;

  • de betrokkenheid van verschillende (f)actoren;

  • het gedrag van de betrokken automobilisten;

  • bewijs (aanrijdingsformulier, foto's, getuigenissen...)

  • rechtspraak.

Daarom is een advocaat in sommige gevallen essentieel om u te helpen bij de beoordeling van uw aansprakelijkheid.

De advocaten van Intolaw hebben een uitgebreide expertise op het gebied van verkeers- en aansprakelijkheidsrecht. Zij zijn beschikbaar om uw vragen te beantwoorden, u te adviseren en uw belangen te verdedigen voor de rechtbank. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Terug naar hoofdthema's

Heb je een specifieke vraag?

Vul hier uw gegevens in
Document toevoegen

Indien je graag een document wil delen, kan dit hier. Dit kan ons een betere kijk geven op jouw concrete situatie.