Voetganger en zwakke weggebruiker

Ongevallen met voetgangers
All images - for dia 2

Zie afbeelding: Bob rijdt met de rode auto en Cedric is in het rood gekleed.

Bob reed op de weg toen Cedric plots de weg opliep en werd aangereden door Bob.

Cedric is aansprakelijk, maar Bobs verzekering zal nog steeds letsels (fysiek en moreel) en materiële schade aan Cedrics kleding (inclusief bril, gehoorapparaten, etc.) moeten vergoeden. Cedrics verzekering zal de schade aan eigendommen en de schade aan Bob moeten vergoeden.

Toelichting:     

Alle bestuurders moeten extra voorzichtig zijn met zwakke gebruikers zoals fietsers en voetgangers en moeten kunnen stoppen voor een voorzienbare hindernis. Cedric heeft, door zich te haasten naar de oversteekplaats zonder te controleren op voertuigen op de rijbaan, een onvoorzienbare hindernis gecreëerd voor Bob en is aansprakelijk voor het ongeval.

Toch worden zwakke weggebruikers bijzonder beschermd bij een ongeval met een motorvoertuig. De verzekeringsmaatschappij van het voertuig is immers verplicht om, zelfs als de voetganger de schuld treft, lichamelijk letsel en schade aan kleding te vergoeden (behalve in uitzonderlijke gevallen waarin de zwakke gebruiker niet alleen het ongeval wilde, maar ook de gevolgen ervan, zoals in het geval van een zelfmoordpoging). Andere materiële schade, zoals schade aan de fiets, wordt alleen vergoed als de aansprakelijkheid van de bestuurder is bewezen.

Deze bescherming die de wet aan zwakke gebruikers biedt, belet niet dat zij aansprakelijk kunnen worden gesteld. In dit geval is Cedric verantwoordelijk voor het ongeluk.  Zijn verzekering zal daarom de materiële schade en de door Bob geleden schade moeten vergoeden.

Let op! Het bepalen van de aansprakelijkheid is niet altijd zo eenvoudig. Je moet rekening houden met de omstandigheden van elke situatie!

  • Als Bob bijvoorbeeld tijd had om te remmen maar werd afgeleid, of als een verkeerslicht Cedric liet oversteken, kon de verdeling van de aansprakelijkheden heel anders zijn...

Zie afbeelding: Alfons rijdt met de rode auto en Cedric is in het rood gekleed.

Cedric steekt over op de oversteekplaats voor voetgangers en Alfons rijdt hem aan.

Alfons is volledig aansprakelijk, zijn verzekering zal het lichamelijk letsel, schade aan kleding en andere materiële schade van Cedric moeten vergoeden.

Toelichting:     

Alle bestuurders moeten extra voorzichtig zijn met zwakke weggebruikers zoals fietsers en voetgangers en moeten kunnen stoppen voor een voorzienbare hindernis. Alfons maakte een fout door niet voorzichtig te zijn en een voetganger aan te rijden. Hierdoor is Alfons aansprakelijk voor het ongeval.

Let op! Het bepalen van de aansprakelijkheid is niet altijd even eenvoudig. Je moet rekening houden met de omstandigheden van elke situatie!

  • Als een verkeerslicht bijvoorbeeld Cedric verbiedt om over te steken, kan de verdeling van de aansprakelijkheden anders zijn.

Samengevat:

Pas op, de verdeling van de aansprakelijkheid is niet altijd gemakkelijk vast te stellen.

Een situatie die eenvoudig lijkt te zijn, is niet altijd zo. De aansprakelijkheid kan afhankelijk zijn van een aantal omstandigheden:

  • plaats, tijd... ;

  • de betrokkenheid van verschillende (f)actoren;

  • het gedrag van de betrokken automobilisten;

  • bewijs (aanrijdingsformulier, foto's, getuigenissen...)

  • rechtspraak.

Daarom is een advocaat in sommige gevallen essentieel om u te helpen bij de beoordeling van uw aansprakelijkheid.

De advocaten van Intolaw hebben een uitgebreide expertise op het gebied van verkeers- en aansprakelijkheidsrecht. Zij zijn beschikbaar om uw vragen te beantwoorden, u te adviseren en uw belangen te verdedigen voor de rechtbank. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Terug naar hoofdthema's

Heb je een specifieke vraag?

Vul hier uw gegevens in
Document toevoegen

Indien je graag een document wil delen, kan dit hier. Dit kan ons een betere kijk geven op jouw concrete situatie.